PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ

Bu grupta yer alan psikoterapiler Freud’un dinamik bilinçdışı ve psikolojik çatışma kuramını temel alırlar. Bu tedavilerde temel amaç hastanın çözümlenmemiş çocukluk çağı örselenmeleri temelinde oluşan ve semptom olarak ortaya çıkan bilinçdışı çatışmalarına içgörü kazanarak erişkin iletişim ve davranım özelliklerini kazanmasıdır.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Her iki yaklaşımda da, hastanın çevreye uyumunu davranışlarının yansıttığı kabul edilir ve sorun, işlevselliğini etkileyen davranışları tanımlanarak değerlendirilir. Davranış analizi yapılarak sorun davranışları azaltan ya da arttıran durumlar araştırılır.

ŞEMA TERAPİ

İnsan doğduğunda, kendisine, diğer insanlara ve dünyaya (çevreye, nesnelere, hayata, varoluşa vb.) dair sabit bilgi ve inançlara sahip değildir. Ancak, insan bilgi edinme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli ne şekilde kullanacağı; yani kendisiyle, diğer insanlarla ve dünyayla ilgili ne tür inanç ve tutumlar geliştireceği temel yaşantılarıyla direkt alakalıdır.

EVLİLİK VE AİLE TERAPİSİ

Ailenin ne kadar bozuk olursa olsun dengesini korumaya çalışan bir sistem olarak ele alınmasına dayanır. Sistemik yaklaşım olarak tanımlanan aile tedavisinde hastadan çok aileye odaklanan teknikleri kullanır.

GRUP TERAPİSİ

Grup psikoterapisi klinisyenlere çok sayıda hastaya yardımcı olabilme olanağı sağlar. Ayrıca grup üyeleri psikoterapi süreci içerisinde, kontrollu ve destekleyici bir ortam içerisinde, diğer üyelerle de etkileşim içerisinde, diğerleri ile ilişkiye girmek için yeni ve yapıcı yollar öğrenirler.

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir.