Grup Psikoterapisi:

Grup psikoterapisi klinisyenlere çok sayıda hastaya yardımcı olabilme olanağı sağlar. Ayrıca grup üyeleri psikoterapi süreci içerisinde, kontrollu ve destekleyici bir ortam içerisinde, diğer üyelerle de etkileşim içerisinde, diğerleri ile ilişkiye girmek için yeni ve yapıcı yollar öğrenirler.

Grup psikoterapisinde iyileştiren etkenler arasında diğerlerinden öğrenme, özdeşim, katarsis, içgörü gelişimi, sosyal becerilerin gelişmesi, varoluş biçiminin farkına varma, sorunun evrensel olduğunu farketme, altruzim, çocuklukta yaşanan emosyonel açmazları gideren/onaran duygusal yaşantıların ortaya çıkması, rehberlik, model oluşturma sayılabilir.

Destek gruplarından sosyal hüner geliştirme, semptomatik düzelme hedefl eyenden, çözümlenmemiş bilinçdışı çatışmaları çözümlemeye çalışanlara kadar değişen yelpazede pek çok grup psikoterapisi uygulamaları vardır. Odak olarak grup içinde kişi ele alınabilir, grup içerisinde kişilerin etkileşimleri ele alınabilir ya da grup bir bütün olarak ele alınabilir. Hem bireysel hem de kişilerarası sorunların çözümüne yardım edebilir. Hayali korku ve aktarım duygularının anında araştırılıp düzeltilebileceği bir ortam sağlar.

Gruplar tanısal açıdan homojen ya da heterojen olabilir. (yeme bozuklukları, meme kanseri olanlar; ) bazı hastalar belli gruplar için uygun değildir. Örneğin psikotik hastalar içgörü oluşturmaya yönelik gruplardan yararlanmadığı gibi zarar da görebilir. Madde kötüye kullananlar paranoid ve antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler gruptan yararlanabilir ancak heterojen ve içgörü oluşturmayı hedefl eyen gruplarda iyi sonuçlar alınamaz.

Sorunu ile nasıl baş edeceğini öğrenmiş eski bir hastanın liderliğinde oluşturulan destek grupları hastalara çok yararlı olabilir. Örneğin “Adsız alkolikler”, alkol bağımlılığı tedavisi gören kişilerin oluşturduğu bir destek grubudur.

Bu terapi yöntemini sadece grup psikoterapistliği eğitimi almış(Türk Psikologlar Derneğinden veya Uluslararası kuruluşlardan) psikoloji lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapmış terapistlerimiz uygular.

Kaynak:

ÖZMEN, Mine, Prof. Dr. TÜRKİYE’DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 •Mart 2008 S:303-322