Aile Tedavisi:

Ailenin ne kadar bozuk olursa olsun dengesini korumaya çalışan bir sistem olarak ele alınmasına dayanır. Sistemik yaklaşım olarak tanımlanan aile tedavisinde hastadan çok aileye odaklanan teknikleri kullanır. Hasta olarak tanımlanan aile üyesi yerine aile hasta olarak ele alınır. Aile tedavisi ile uğraşan terapistin görevi ne kadar patolojik olursa olsun, hasta olarak tanımlanan kişinin, ailenin sistemine katkısını saptamaktır. Örneğin hasta olduğu ileri sürülerek hekime götürülrn bir çocuk aslında evlilikteki çatışmanın çözümü için kullanılan bir günah keçisi olabilir ya da bir tarafın onu yedek eş olarak kullanmasına bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabilir. Terapistin görevi ailenin bu süreci anlamasına ve sorun olan davranışın altında yatan çatışmayı çözümlemesine yardım etmektir. Sorun olan davranışlar yeni bir çerçeveye oturtulur ve ne işe yaradığı açıklanır (Örn. “oğlunuz sizi mutsuz evliliğinizden umutsuzca korumaya ve dikkatinizi dağıtmaya çalışıyor” gibi), daha sonra çözümü için birlikte çalışılır. Aile terapisinin amaçları arasında aileyi yöneten kuralları değiştirmek , nesiller arası dinamikleri fark etmelerine yardım etmek, bireyselliği ve bütünleşmeyi dengelemek, iletişimi arttırmak, karşılıklı suçlamaları durdurmak sayılabilir.

Özellikle anne-babasıyla birlikte oturan gençlerin sorunları çözmek üzere kullanılır. Anne-baba, çocuklarının ya da ergenlik dönemine girmiş gencin sorunları ile baş 316 Psikoterapiler edemediğinde ya da ailenin sorunu çözmek için bir üyesini günah keçisi haline getirdiği durumlarda kullanılır. Bu sorunlar genellikle aile üyelerinin iletişimlerindeki güçlüklerden ya da rollerle ilgili açmazlardan (örn. Anne ya da babanın bakımını üstlenmiş bir çocuğun anne rolünü üstlenmesi) kaynaklanır. Aile üyelerinden birinin ayrıca tedavi edilmesi gereken ciddi bir ruhsal bozukluğu varsa, (örneğin ağır bir depresyon) o zaman aile tedavisi başka tedavilerle (örn. antidepresanlar) birlikte uygulanabilir.

Bu terapi yöntemini(Eşle birlikte veya bireysel) sadece psikoloji lisans mezunu klinik psikoloji veya aile terapleri yüksek lisansı yapmış, uluslararası kuruluşlara akredite kurumlardan evlilik ve aile terapileri eğitimi almış terapistlerimiz uygular. 

Kaynak:

ÖZMEN, Mine, Prof. Dr. TÜRKİYE’DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 •Mart 2008 S:303-322